Zašto Ogledalo Firme neće da skloni komentar nakon što je obavešten da komentar krši ugovor između zaposlenog i poslodavca?

na Pravila Koriščenja i Slično

Naša “Pravila Korišćenja” zabranjuju korisnicima da postavljaju sadržaje koji krši ugovorene obaveze. To znači da kada korisnik prihvati naše “Pravila Korišćenja”, postavljenjem sadržaja, pokazuju nam da ne krše nikakvu ugovornu obavezu. Kada dođe do toga da se odredi da li autor sadržaja krši ili ne ugovorne obaveze, vrlo često je nemoguće za nas da odredimo da li je to istina ili ne. Pošto nismo u mogućnosti da odredimo postojanje ugovorne obaveze, i njenu primenjivost na postavljen sadržaj, i da li je postojeća obaveza obavezujuća po državnom i federalnom zakonu, mi ne sklanjamo komentar u tim slučajevima.

Poslodavci takođe treba da znaju da ugovorne obaveze koje sprečavaju zaposlene da pričaju o platama i stanju na poslu su ilegalne po Federalnom zakonu.

Mi zadržavamo prava da pregledamo sve sumnjive sadržaje koji možda krše i javno prikazuju poslovne tajne i da ih po našoj proceni uklonimo. Međutim ne želimo da budemo niti sudija niti porota koja će da proverava da li su ugovorne obaveze između autora sadržaja i poslodavca prekršena.


Čitaj dalje...

Pravila Korišćenja

Ogledalo Firme Pravila Korišćenja Ko sme da koristi Ogledalo Firme Da bi koristili Ogledalo Firme morate imati… Dalje...

Svaka strana koja pravi tužbu ima dužnost da proveri sve činjenice i zakone pre nego napravi…

Kontakt

Ukoliko želite da nas kontaktirate: office@ogledalofirme.com
Pravila Korišćenja i Slično

Još nešto za reći

Ukoliko imate bilo koji predlog, primedbu i slično bilo na informacije koje vidite, ili na način na koji naš servis radi želeli bismo da nam to kažete što pre.

Pogledajte spisak svih kompanija koje trenutno ažuriramo ili preporučite novu.

2016 (c) OgledaloFirme, produced by Second Surfer, CA, USA