Pet ekoloških poslova BUDUĆNOSTI: Zarade idu preko 1.000 evra, evo koje uslove morate da ispunite

na Vesti

Kako se Srbija bude približavala EU, jedna od oblasti u kojoj će morati da usklađuje svoje propise, biće i ekologija. Ovo će biti oblast koja će našu zemlju koštati najviše (nekoliko milijardi evra), ali će u isto vreme doneti i najveći broj radnih mesta, oko 150.000.

Vredno je napomenuti da ukoliko tražiš posao, ili bi razmotrio bolje prilike, a umara te da šalješ 1000 CVa na razne kompanije, ovakav sistem agenta za zapošljavanje može da ti nađe posao vrlo brzo ili da otvori nove bolje plaćene pozicije. Pusti našeg agenta da aktivno traži posao za tebe potpuno besplatno. Prijavi se danas.

U Evropi i svetu, gde je ekološka svest mnogo veća nego u Srbiji, već postoji veliki broj takozvanih "zelenih zanimanja”. Neka od njih su urbani uzgajivači bašta na krovovima, recikleri, inženjeri zelene gradnje, dizajneri zelene gradnje, radnici specijalizovani za energiju vetra...

Srećan Prvi Rođendan Ogledalo Firme

U Srbiji stvari stoje malo drugačije, i ekološko obrazovanje i ovakva zanimanja su tek u povoju, ali bi i ovde u narednih nekoliko godina stvari trebalo da se promene.

Raznovrsnost zelenih radnih mesta je u porastu u 21. veku, a prognoze su da će do 2020. godine biti 20 miliona novih zelenih poslova - kaže za “Blic” Nevena Božić, asistent Fakulteta za primenjenu ekologiju.

Ona navodi da u Srbiji sedam univerziteta (17 fakulteta) školuje različite obrazovne profile u oblasti životne sredine, od inženjera životne sredine, biologa-ekologa, do analitičara zaštite životne sredine, geografa koji se bave ovim oblastima.

U perspektivi će ovakvih zanimanja biti još više, a verovatno će biti i sve atraktivnija i aktuelnija, jer Srbiji predstoji otvaranje Pregovaračkog poglavlja 27 u okviru pristupanja EU, koje se bavi baš životnom sredinom i klimatskim promenama.

Prosečna Plata u Srbiji

“Blic” vam predstavlja top 5 radnih mesta budućnosti u oblasti ekologije, kakvo vam je obrazovanje potrebno za njih, kao i kakva su zaduženja i mogućnosti zarade.

  1. Ekoremedijator, analitičar zaštite životne sredine, specijalista ekoremedijacije

Zarada: Mesečna 60.000 - 140.000 dinara, ili po projektu 2.000 - 10.000 eura

Čime će se baviti: uklanjanje polutanata pomoću biljaka, bakterija, drugih mikroorganizama, gljiva... Takođe, može se baviti pripremom planova i programa za unapređenje kvaliteta životne sredine; koordinacijom i realizacijom projekata u oblasti remedijacije, monitoringom zemljišta, podzemnih voda, sedimenata, i površinskih voda, kao i dizajnom, instaliranjem i testiranjem svih ovih sistema.

Obrazovanje: Diplomirani biolog- ekolog ili analitičar zaštite životne sredine, sa mogućnošću postdiplomskih specijalizacija u oblasti ekosistemske tehnologije, inžinjerstva, ekodizajna, ekoremedijacije

POSTANITE NEZAMENJIVI Ako posedujete ovih 9 osobina poslodavci će se OTIMATI ZA VAS

Gde tražiti posao: Javne službe i preduzeća, opštine, agencije i direkcije za zaštitu životne sredine, ministarstva, gradske uprave, sekretarijati, privreda, fakulteti, istraživački instituti, konsultantske kuće...

Analitičar ili menadžer za upravljanje rizicima u životnoj sredini

Zarada: Mesečna 80.000 - 120.000 dinara, ili po projektu 1.500 – 12.000 eura

Čime će se baviti: analiza uticaja klimatskih promena, izrada planova za prilagođavanje na njih. Procene uticaja na životnu sredinu, izrada dokumenata o procenama rizika i uticaja na nju, upravljanje rizicima u životnoj sredini (hazardi i ekološke katastrofe), izrada prostorno-planske i urbanističke dokumentacije, studija...

Saznajte sve o firmama u Srbiji

Obrazovanje: Uže specijalizacije na postdiplomskim studijama poput upravljanja rizicima u životnoj sredini, integralno upravljanje resursima, ekonomija životne sredine i klimatske promene, ekološka bezbednost

Gde tražiti posao: Javne službe i preduzeća, opštine, državna uprava, privatni sektor, univerziteti, istraživački instituti, organizacije civilnog društva, konsultantske kuće

Menadžer otpada

Zarada: Mesečna 60.000 - 120.000 dinara, po projektu 1.000 - 8.000 evra

Čime će se baviti: Izrada planova i programa za upravljanje otpadom, upravljanje njime. Radiće i na realizaciji saradnje sa sakupljačima sekundarnih sirovina, javnim kominalnim preduzećima, firmama za reciklažu. U opisu posla su i planovi za upravljanje otpadom (na primer na deponijama), nadgledanje transporta otpada, razvoj, promocija i implementacija novih šema za odlaganje otpada, analiza i upravljanje rizicima u odlaganju otpada

Obrazovanje: Uže specijalizacije na postdiplomskim studijama poput upravljanja otpadom (komunalni, industrijski, medicinski)

Gde tražiti posao: Industrija otpada, reciklažna industrija, državna uprava

Analitičar za integralno upravljanje resursima

Zarada: Mesečna 80.000 - 140.000 dinara, po projektu 2.000 - 10.000 evra

Čime će se baviti: upravljanje prirodnim resursima na sistematičan način, upravljanje projektima zaštite i očuvanja životne sredine, zaštita šuma, zemljišta, voda, divljih životinja... U opisu posla je i nadzor i sprovođenje očuvanja i održivosti planova za javno i privatno vlasništvo zemljišta uključujući parkove, prirodna dobra, istorijske lokalitete...

Obrazovanje: Analitičari zaštite životne sredine, integralno upravljanje resursima, dilomirani biolozi, ekolozi, inženjer šumarstva

Gde tražiti posao: Zaštićena prirodna dobra, rezervati prirode, nacionalni parkovi, ruralna područja, ekoturizam, lovstvo, ribarstvo, državna uprava, opštine, privreda, fakulteti, univerziteti, konsultantske kuće, organizacije civilnog društva

Ekonomista zaštite životne sredine , Analitičar ekonomije životne sredine

Zarada: Mesečna 60.000 - 140.000 dinara, po projektu 2.500 - 12.000 evra

Čime će se baviti: Istraživanja o ekonomskim i ekološkim temama poput alternativne upotrebe goriva, javnog i privatnog korišćenja zemljišta, očuvanje zemljišta, zagađenje vazduha i vode, kontrola i zaštita ugroženih vrsta. Takođe, u baviće se i procenom troškova i koristi od različitih aktivnosti, politike ili propisa koji utiču na životnu sredinu, prikupljati i analizirati podatke za o životnoj sredini, razvijati programe i preporuke za postizanje ekoloških ciljeva sa principima zelene ekonomije, razvijati planove ili projekte održivosti zaštite životne sredine, razvijati ekonomske modele, prognoze i scenarije za predviđanje budućih ekonomskih i ekoloških rezultata, nadgledanje ili analiza tržišta i trendova životne sredine.

Obrazovanje: specijalizacije poput ekonomije životne sredine, ekološka ekonomije, ekonomije i klimatskih promena

Gde tražiti posao: Zaštićena prirodna dobra, ruralna područja, ekoturizam, privreda, državna uprava, opštine, fakulteti, istraživačke stanice, organizacije civilnog društva, konsultantske kuće


Čitaj dalje...

Ova devojka ima 15 IZVORA PRIHODA, evo kako da to uradite i vi

Å ta biste uradili da sutra dobijete otkaz? Bili biste očajni? Tražili biste pomoć od roditelja, prijatelja… Dalje...

Kontrola ulaska i izlaska sa posla, snimanje video i audio zapisa, zabranjen pristup pojedinim sajtovima - samo su neke…

Kontakt

Ukoliko želite da nas kontaktirate: office@ogledalofirme.com
Pravila Korišćenja i Slično

Još nešto za reći

Ukoliko imate bilo koji predlog, primedbu i slično bilo na informacije koje vidite, ili na način na koji naš servis radi želeli bismo da nam to kažete što pre.

Pogledajte spisak svih kompanija koje trenutno ažuriramo ili preporučite novu.

2016 (c) OgledaloFirme, produced by Second Surfer, CA, USA